Thẻ tên nhân viên thay tên bằng mica

25.000

Thẻ tên mica thay tên cài nam châm được làm từ mica trong suốt

có khe thay tên , dễ dàng thay đổi tên , nội dung nhân viên

Chất liệu : mica 2mm  trong suốt đài loan cài nam châm.

 

Thẻ tên nhân viên thay tên bằng mica

25.000