Combo 5 BẢNG TÊN NHÂN VIÊN THAY TÊN BẰNG MICA CÀI NAM CHÂM

120.000

Bảng tên nhân viên thay tên gài nam châm

Chất liệu : mica trong 1,5mm cao cấp

Cài nam cham

Gói Combo : số lượng 5 cái / combo : 120.000đ

Có khe thay tên , dễ dàng thay đổi thông tin, chức vụ cụ thể của nhân viên đó

Combo 5 BẢNG TÊN NHÂN VIÊN THAY TÊN BẰNG MICA CÀI NAM CHÂM

120.000