Kệ để giấy 1 ngăn khổ A5 đứng mica 2mm

78.000

Kệ để giấy 1 ngăn khổ A5 đứng
Chất liệu mica trong 2mm đài loan
Để giấy khổ A5 đứng kt 15x21cm

Kệ để giấy 1 ngăn khổ A5 đứng mica 2mm

78.000