Kệ để giấy 1 ngăn khổ A4 đứng bằng mica 2mm

125.000

Kệ để giấy 1 ngăn khổ A4 đứng
Chất liệu mica trong 2mm đài loan
Để giấy khổ A4 đứng kt 21x30cm

Kệ để giấy 1 ngăn khổ A4 đứng bằng mica 2mm

125.000