Kệ Standee Kiểu Cửa (in nội dung theo yêu cầu)

425.000

Chuyên:
– STANDEE KIỂU CỬA
– STANDEE CHỮ X
– GIÁ TREO STANDEE
– STANDEE CUỐN NHÔM –
– QUẦY BÁN HÀNG DI ĐỘNG
– GIÁ ĐỂ TÀI LIỆU ….
– STANDEE SỰ KIỆN
☪️ In và thiết kế standee, banner, poster… cho sự kiện, khai trương.
☪️Cung cấp các loại kệ standee quảng cáo

còn 500 hàng (có thể đặt hàng trước)

Kệ Standee Kiểu Cửa (in nội dung theo yêu cầu)

425.000