Kệ Mica Chức vụ 2 (65x180mm)

25.500

Thông số sản phẩm :

Kích thước :6,5x18cm

Chất liệu :Mica trong 2mm

kệ có 2 mặt

 

Kệ Mica Chức vụ 2 (65x180mm)

25.500