KỆ BÚT ĐƠN 4 NGĂN ĐỂ BÀN LÀM VIỆC

69.000

Kệ để bút viết để bàn bằng mica trong suốt cao cấp

Chất liệu: mica trong suốt 2,5mm ĐL

KT: 8.5x8x20.5cm

Kệ chia làm 4 ngăn, khoản cách giữa các ngăn là 6 cm

KỆ BÚT ĐƠN 4 NGĂN ĐỂ BÀN LÀM VIỆC

69.000